Richtprijzen

Om u een indicatie te geven wat het kost om een woning in Kaap West te realiseren, hebben wij onze voorbeeldwoningen van richtprijzen voorzien. Deze prijzen zijn vrij op naam, inclusief badkamer, exclusief keuken en exclusief parkeerplaats.

Voorlopige richtprijzen v.o.n. (1)

Woningtype m2
G.O.(2)
m2 balkon/terras (3) W (4) Prijs incl.afkoop erf-pacht 50 jr. Prijs excl. afkoop erfpacht Indicatie erfpacht canon per jaar / maand (5)
appartement 76 m2 17 m2 2 - 3  € 295.000  € 210.000  € 3.500
appartement 96 m2 23 m2 2 - 3  € 385.000  € 270.000  € 4.500
Maisonnette 75 m2 14 m2 2 - 3 € 295.000 € 210.000 € 3.500
penthouse 195 m2 27 m2 8 + 9 € 990.000 € 705.000 € 10.000
Kadewoning 195 m2 40 m2 n.v.t. € 890.000 € 630.000 € 10.000

(1) De richtprijzen betreffen vanaf prijzen voor de onderste woonlagen, tenzij anders vermeld. Per verdieping variëren de prijzen . Indien u interesse heeft voor een bepaald woningtype, maar liever op een hogere verdieping wilt wonen, dan is dat mogelijk. In dat geval dient u rekening te houden met een hogere v.o.n.-prijs.
(2) Gebruiksoppervlakte van de woning.
(3) Betreft de oppervlakte van balkons / terrassen gezamenlijk. Het is mogelijk om de ruimte van de terrassen aan de achtergevel (tegen meerkosten) bij de woning te betrekken.
(4) Gebaseerd op canon voor het totale gebouw, naar rato van woningtype en prijsniveau toegerekend aan de woning. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
(5) Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar

De kosten voor inpandige parkeerplaatsen worden nog in beeld gebracht. Zodra wij hier meer over weten zullen wij u informeren.

In de vrij op naamprijzen is rekening gehouden met een marge voor risico en onvoorziene kosten. Indien u als opdrachtgever deelneemt, dan worden alleen de werkelijk gemaakte kosten (i.c. grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten) in rekening gebracht. Uw werkelijke kosten zullen daardoor ca. 5-8% lager uitvallen. Indien u als medeopdrachtgever deelneemt, dan wordt dit prijsverschil op 50-50 basis gedeeld met de ontwikkelaar. Indien u een woning wilt kopen nadat het project is uitontwikkeld, dan zijn de prijzen in de tabel van toepassing.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. Wij wijzen u er met nadruk op dat er in deze fase alleen nog maar een schetsontwerp is vervaardigd. De prijzen zijn daarom gebaseerd op een voorlopige globale kostenraming. In de komende periode wordt het plan verder uitontwikkeld. Vanaf dat moment is het mogelijk om een meer gedetailleerde en betrouwbare kostenraming te maken. Zodra deze beschikbaar komt dan zullen wij u hierover informeren.