Nieuws

Update

Belangstelling
Er is veel belangstelling voor ons planconcept waarbij u zelf bepaald hoe u wilt wonen. Ruim 250 huishoudens hebben zich aangemeld als belangstellende voor Kaap West. De locatie, de architectuur en de mogelijkheid om een woning naar eigen wens te ontwikkelen vormen de belangrijkste motieven van woningzoekenden om zich aan te melden.

Loting
In juni heeft de gemeente Amsterdam bij loting de beschikbare bouwkavels in de Houthaven toebedeeld aan de bouwgroepen. Helaas is het bouwplan Kaap West in eerste instantie niet ingeloot bij de 9 partijen die voor een kavel in aanmerking komen. Dit betekent dat de vervolgfase nog niet kan worden opgestart. Wij beschouwen dit als een teleurstelling.
 
Vervolg
Mede door de grote belangstelling zijn wij er van overtuigd dat ons mooie plan het verdient om gerealiseerd te worden. De getoonde interesse bevestigt de levensvatbaarheid van Kaap West. Wij gaan daarom in september in gesprek met de gemeente om te verkennen of er mogelijkheden zijn om het plan alsnog gerealiseerd te krijgen. Omdat Kaap West op de 3e plaats staat op de reservelijst, is de kans aanwezig dat er in een later stadium alsnog een bouwkavel wordt toegewezen. De gemeente Amsterdam heeft bovendien te kennen gegeven dat zij op zoek gaat naar andere geschikte kavels binnen het plangebied Houthaven.
 
Wij betreuren het dat wij op dit moment nog geen vervolg kunnen geven aan de door u getoonde belangstelling. In september informeren wij u over de verdere voortgang.